"Menn er fra Mars Kvinner er fra Venus"

- noen viktige poeng fra boka - slik jeg ser detMannen går noen ganger "inn i hulen sin", da vil han oftest løse et problem som har oppstått. Han trekker seg bort fra sin kvinne, og vil ikke snakke. Her er det viktig for mannen å kommunisere til kvinnen at han kommer tilbake når problemet er løst.

Kvinnen har en syklus på ca en måned. Hver måned overmanner de negative følelsene henne - hun går ned i brønnen, og hun trenger å prate om problemene/følelsene. Dersom mannen er i hulen sin på det tidspunktet, kan han ikke leve seg inn i følelsene hennes.


I boka deler Gray kjærligheten i 12 former. Disse er delt i primære kjærlighetsbehov; 6 for mannen og 6 for kvinnen. Alle trenger alle formene for kjærlighet, men de primære behovene er viktigere for begge kjønn.


Menn trenger (primære kjærlighetsbehov)

 1. Tillit
 2. Godkjennelse
 3. Påskjønnelse
 4. Beundring
 5. Anerkjennelse
 6. Oppmerksomhet

Kvinner trenger (primære kjærlighetsbehov)

 1. Omsorg
 2. Forståelse
 3. Respekt
 4. Hengivenhet
 5. Verdsettelse
 6. Trygghet

Det er lett for begge kjønn å gi den andre det en selv trenger fra listen over, men det er ofte noe annet som er etterspurt.


"Akkurat som menn gjerne vil forklare hvorfor kvinner ikke bør være lei seg, vil kvinner gjerne forklare hvorfor menn ikke bør oppføre seg slik de gjør".
(Gray s 144/145)

"Akkurat som menn gjør feil når de gjerne vil 'ordne opp' for kvinner, gjør kvinner feil når de forsøker å 'forbedre' menn".
(Gray s 145)


Som eksempel på kvinners behov for å endre mannen, gjengis følgende historie fra Gray :

«Ridderen i skinnende rustning

Innerst inne i enhver mann finnes en helt eller en ridder i skinnende rustning. Hans høyeste ønske er å lykkes i å tjene og beskytte den kvinnen han elsker. Når han kjenner seg betrodd, kan han øse av denne edle delen av seg selv. Han blir mer omsorgsfull. Når han ikke kjenner seg betrodd, mister han noe av sin vitalitet og energi, og etter en tid kan han slutte å føle omsorg.

Forestill dere en ridder i skinnende rustning som drar gjennom landet. Plutselig hører han en kvinne som skriker i fortvilelse. Øyeblikkelig livner han til. Han sporer hesten til galopp og stormer mot slottet hennes, hvor hun trues av en drage. Den edle ridder trekker sverdet og dreper dragen, og blir deretter mottatt med åpne armer av prinsessen.

Når portene åpnes, blir han hilst velkommen og feiret av prinsessens familie og alle byens borgere. Han inviteres til å bo i byen, og blir feiret som en helt. Han og prinsessen forelsker seg i hverandre.

En måned senere drar den edle ridderen på en ny utflukt. På tilbakeveien hører hører han sin elskede prinsesse rope om hjelp. En ny drage har angrepet slottet. Når ridderen kommer frem, trekker han sverdet for å drepe dragen.

Men før han svinger sverdet, roper prinsessen fra tårnet: «Ikke bruk sverdet, bruk denne renneløkken. Den fungerer bedre».

Hun kaster renneløkken ned til ham, og forklarer ham med tegn hvordan han skal bruke den. Han følger nølende hennes instrukser. Han vikler løkken rundt dragens hals og drar hardt til. Dragen dør, og alle jubler.

Under festmiddagen føler ridderen at han egentlig ikke gjorde noe. Fordi han brukte hennes renneløkke og ikke sitt eget sverd, føler han seg på en måte ikke byens tillit og beundring verdig. Etter denne hendelsen er han litt nedtrykt, og glemmer å pusse rustningen sin.

En måned senere skal han på en ny utflukt. Når han drar med sverdet sitt, formaner prinsessen ham å være forsiktig, og sier at han må ta med seg renneløkken. På hjemveien oppdager han enda en drage som angriper slottet. Denne gangen styrtet han frem med hevet sverd, men så nøler han, og tenker at han kanskje burde bruke renneløkken. I dette nølende øyeblikket puster dragen ild, og brenner den høyre armen hans. Forvirret ser han opp, og får øye på prinsessen som vinker fra slottsvinduet.

«Bruk gift,» roper hun. «Renneløkken fungerer ikke».

Hun kaster giften ned til ham, og han heller den i munnen på dragen, som dør. Alle jubler og feirer, men ridderen skammer seg.

En måned senere skal han ut på en ny tur. Når han drar med sverdet sitt formaner prinsessen ham å være forsiktig, og sier at han må ta med seg renneløkken og giften. Han er ergelig over forslaget hennes, men tar den med for sikkerhets skyld.

Under reisen hører han denne gangen en annen kvinne som er i nød. Når han styrter henne i møte, forsvinner mismotet, og han blir sterk og modig. Men når han trekker sverdet for å drepe dragen, nøler han igjen. Skal jeg bruke sverdet, renneølkken eller giften? Hva ville prinsessen sagt?

Et øyeblikk er han forvirret. Men så husker han hvordan han følte seg før han traff prinsessen, på den tiden da han bare hadde et sverd. Med et utbrudd av fornyet selvtillit kaster han vekk renneløkken og giften, og angriper dragen med det trofaste sverdet. Han dreper dragen, og byens borgere jubler.

Ridderen i skinnende rustning vendte aldri tilbake til prinsessen. Han ble i den nye landsbyen, og levde lykkelig alle sine dager. Han giftet seg til slutt, men først etter at han hadde forsikret seg om at den nye partneren ikke kjente noe til renneløkker eller gift.

Når kvinnen har klart for seg at det inni enhver mann er en ridder i skinnende rustning, er det en kraftig metafor som kan hjelp henne å huske på mannens primære behov. Selv om mannen kan sette pris på omsorg og hjelp fra tid til annen, vil for mye av det redusere selvtilliten hans og få ham til å miste interessen.»
(Gray s 136/137)


Å score poeng hos det annet kjønn

Uansett hvor stor eller liten kjærlighetsgaven er, teller den ett poeng i det kvinnelige rengskapet. Hver gave har samme verdi.

Når mannen gjør små ting for sin kvinne, får det en magisk virkning. Det holder kjærlighetstanken hennes full og regnskapet i balanse. Når regnskapet er i balanse, eller sånn noenlunde, vet kvinnen at hun er elsket, og det gjør henne til gjengjeld mer tillitsfull og kjærlig. Når kvinnen vet at hun er elsket, kan hun elske uten forbehold.

Akkurat som det er nødvendig at mannen til stadighet gjør små ting for kvinnen, må hun være spesielt påpasselig med å vise hvor glad hun er for dem. Med et smil og en takk kan hun la ham forstå at han har scoret et poeng. Mannen trenger denne påskjønnelsen og oppmuntringen for fortsatt å kunne gi. Han må få vite at han kan bety en hel del. Menn slutter å yte når de føler at de blir tatt for gitt. Kvinnen må la ham få vite at det han gjør blir satt pris på.

Når kvinnen får bitterhets-influensaen kan hun trekke hans poeng fra sine egne, og tenke at mannen har null poeng og hun 30.

Mannen kan også få bitterhetsinfluensa. Da gir han kvinnen straffepoeng.

Begge disse formene for poengberegning er urettferdig ifølge Gray. Både kvinnen og mannen trenger litt ekstra kjærlighet for å bli frisk igjen fra sin sykdom.

(Gray, kapittel 10)


Å formidle vanskelige følelser

Når man er tatt av vanskelige følelser, er det vanskelig eller umulig å kommunisere på en vennlig måte. Det anbefales i stedet at man skriver et brev til partneren. Da får man anledning til å se nærmere på sine egne følelser uten å være engstelig for å såre partneren. Når menn skriver brev, blir de mer omsorgsfulle, forståelsesfulle og respektfulle; Når kvinner skriver brev, blir de mer tillitsfulle, aksepterende og påskjønnende.

Det er også mulig å gjennomføre den samme prosessen i tankene. La bare være å snakke, og tenk igjennom det som er hendt. Man kan late som om man føler, tenker og ønsker - uten å redigere det på noen måte. Ved å føre en indre dialog, som uttrykker hele sannheten om ens innerste følelser, frir man seg fra det negative grepet de har på en.

Kjærlighetsbrevet har tre deler:

 1. Skriv et kjærlighetsbrev som gir uttrykk for sinte, triste, redde, angrende og kjærlige følelser.
 2. Skriv et svarbrev som gir uttrykk for hva du ønsker å høre av partneren.
 3. Del kjærlighetsbrevet og svarbrevet med partneren.

Her er det viktig å bemerke at en ikke trenger å utføre alle tre delene av kjærlighetsbrevet.

Del 1; Skrive et kjærlighetsbrev

Del 2; Skrive et svarbrev

Tenk deg at partneren klarer å reagere kjærlig på dine sårede følelser - dem du gav uttrykk for i kjærlighetsbrevet. Skriv så et kort brev til deg selv, og lat som om det er partneren som skriver det.

Få med alt du gjerne vil høre om de krenkelsene du har omtalt. Følgende innledende uttrykk kan sette deg i gang:

Noen ganger er et svarbrev enda mer virkningsfullt enn et kjærlighetsbrev. Når vi skriver ned hva vi virkelig ønsker oss og har vehov for, blir vi mer åpne for å ta imot det vi trenger. Og dessuten - når vi regner med at partneren svarer kjærlig, gjør vi det faktisk letter for ham eller henne å gjøre nettop det.

"Svarbrev er den beste metoden til å lære mannen om kvinnens behov" (Gray s 212).

Del 3; Samspill om kjærlighets- og svarbrev

Å være sammen om brevene er viktig av følgende grunner:

Personen som skriver om sine innerste følelser blir lett sårbar. Hvis partneren er avvisende, kan det være svært vondt. Hensikten med å gå sammen om brevet er å åpne for følelser, slik at paret kan komme nærmere innpå hverandre. Det må foregå i trygghet, og personen som mottat kjærlighetsbrevet må ha stor respekt for den andres ytringer.

(Gray, kapittel 11)


Hvordan be om støtte og få det

Kvinner tror ofte at de ikke behøver å be om hjelp. Fordi de selv intuitivt føler andres behov og gir det de kan, venter de at menn skal gjøre det samme. På venus er mottoet: "Kjærlighet betyr at man ikke behøver å be om noe!"

Problemet er bare at menn er fra Mars, og der må man ganske enkelt be om den hjelpen man ønsker. Det som kan være forvirrende for en fra Venus er at dersom en ber en mann om støtte på gal måte, mister han interessen, og hvis en ikke ber i det hele tatt, får man liten eller ingen støtte. I det siste tilfellet tror mannen at han yter nok.

Gray deler prosessen å be om støtte og få det i tre deler:

 1. Øv deg i å be, om det du allerede får, på riktig måte.
 2. Øv deg i å be om mer, selv om du vet at han vil svare nei, og godta hans nei.
 3. Øv deg i å be selvbevisst.

Trinn 1 - Be på riktig måte

Bli klar over hva partneren allerede gjør for deg. Begynn å be ham om å gjøre de tingene han allerede gjør, uten at det blir i en krevende tone. Når han så utfører den, gi ham masser av påskjønnelse.

Når mannen hører en krevende tone, vil han - uansett hvor pent du formulerer anmodningen - bare høre at han ikke yter nok. Da avtar lysten til å yte, helt til du viser at du er glad for det han allerede gjør.

Gray nevner fem moment for å motivere mannen

 1. Riktig timing; Ikke be om noe han akkurat har tenkt å gjøre. Mannen følelser seg gjerne kontrollert.
 2. Holdning som ikke er krevende; Skal være en anmodning ikke et krav.
 3. Vær kort; Ikke gi en liste over hvorfor han bør gjøre det du ber om, men gå ut fra at han ikke behøver å bli overbevist.
 4. Vær direkte; Indirekte anmodninger får mannen til å føle at han blir tatt for gitt, og ikke satt pris på.
 5. Riktig formulering; "Vil" i stedet for "kan". Spørsmålet "Kan du tømme søppelbøtten?" er en fornærmelse på Mars. Selvfølgelig kan mannen tømme søppelbøtten, spørsmålet er om han vil gå ut med søppel.

Trinn 2 - Be om mer

Før du forsøker å be mannen om mer, må du forskikre deg om at han føler seg påskjønnet for det han allererde yter. Når du fortsetter å be om hans hjelp uten å vente at han skal gjøre mer enn han har gjort, vil han ikke bare føle seg påskjønnet men også godtatt.

Det andre trinnet i denne prosessen er å la ham skjønne at han kan si nei og fremdeles få din kjærlighet. Menn er langt villigere til å si ja hvis de har frihet til å si nei.

Trinn 3 - Be selvbevisst

Når du har øvet deg på trinn 2 og kan godta et nei på en hyggelig måte, er du klar for trinn 3. På dette trinnet setter du inn hele din styrke på å få det som du vil. Du ber om hjelp. Hvis han motsetter seg anmodningen, sier du ikke "Nei vel" som i trinn 2, men øver deg på at det er greit nok at han motsetter seg, men du fortsetter å vente på at han sier ja.

Stå der og godta at han motsetter seg anmodningen. Ved at du ikke motsetter deg motstanden hans, er sjansen for at han vil si ja langt større.

Kunsten å be selvbevisst er å være taus etter at du har fremsatt anmodningen. Etter at du har spurt ham kan du vente at han sukker, stønner, skuler, brummer mumler og mukker. Dette betyr ofte at han er i ferd med å overveie anmodningen. Det er med andre ord et godt tegn - han veier din anmodning opp mot sine behov.

Menn har et stort behov for å bli godtatt slik de er, derfor er det viktig for en mann å bli bedt på rette måten. En anmodning om å være noe mer eller yte mer virker lett som et signal om at han ikke godtas akkurat slik han er.

Akkurat som kvinner er mest oppsatt på å bli hørt og forstått når hun formidler følelsene sine, er mannen mest oppsatt på å bli godtatt akkurat som han er. Ethver forsøk på å forbedre ham får ham til å føle at hun prøver å endre ham fordi han ikke er bra nok.

(Gray, kapittel 12)


Å holde kjærligheten i live

Et av paradoksene i et hengivent parforhold er at når alt går bra og vi føler oss elsket, kan vi plutselig merke at vi tar følelsesmessig avstand fra våre partnere eller reagere på en ukjærlig måte overfor dem. Gray nevner følgende eksempler:

Hver gang vi er glade i oss selv eller blir elsket av andre, har undertrykte følelser lett for å dukke opp og kan midlertidig overskygge tryggheten over at vi er elsket. De dukker opp for å bli leget og frigjort. Vi blir plutselig irritable, defensive, kritiske, bitre, krevende, følelsesløse eller sinte.

Kjærligheten tiner våre undertrykte følelser, og etter hvert dukker disse hemningene opp til overflaten i samlivsforholdet vårt.

Når vi er nedtrykte, har gjerne 90 prosent av depresjonen sitt utspring i fortiden og har ikke noe å gjøre med det vi tror gjør oss nedtykte. Som regel skyldes bare rundt 10 prosent av depresjonen den aktuelle opplevelsen.

Når mannens fortid dukker opp, setter han som regel kurs mot hulen. I slike situasjoner er han overfølsom, og har sterkt behov for godkjennelse.

Når kvinnens fortid dukker opp, lider selvfølelsen skipbrudd. Hun stiger ned i følelsenes brønn, og trenger kjærlig omsorg.

Innsikten om 90/10-reglen og at kjærlighet tiner innestengte følelser kan hjelpe oss til å kontrollere følelsene når de dukker opp. Hvis du blir sint på partneren, bør du skrive ned følelsene dine på et stykke papir før du tar det opp med ham eller henne.

Under prosessen med å skrive et kjærlighetsbrev, blir det som er negativt hos deg frigjort, og den gamle krenkelsen blir helbredet.

Kjærlighetsbrev hjelper deg å konsentrere deg om nåtiden, slik at du kan forholde deg mer tillitsfullt, aksepterende, forståelsesfullt og tilgivende til partneren.

Kjærlighetens årstider

Kjærlighetens vår
Forelskelse er om våren. Alt synes fullkomment og fungerer ubesværet. Kjærligheten synes å vare evig.

Kjærlighetens sommer
Vi erkjenner at partneren ikke er så perfekt som vi trodde, og vi blir nødt til å arbeide med forholdet. Vår partner er ikke bare fra en annen planet, men han eller hun er også et menneske som gjør feil og har lyter.

Frustrasjon og skuffelse oppstår; ugress må trekkes opp med roten, og plantene trenger ekstra vanning i det varme solskinnet.

I kjærlighetens sommer er vi nødt til både å pleie partnerens behov og selv be om og få den kjærligheten vi trenger. Det skjer ikke automatisk.

Kjærlighetens høst
Fordi vi har pleiet haven hele sommeren, kan vi høste resultatet av det harde arbeidet. Høsten er en gylden tid - rik og givende. Vi opplever mer moden kjærlighet, som godtar og forstår så vel partnerens som våre egene ufullkommenheter.

Det er tiden for takksigelser og for å dele med hverandre. Etter å ha arbeidet hardt om sommeren, kan vi nå slappe av og glede oss over den kjærligheten vi har skapt.

Kjærlighetens vinter
Så endres værforholdene igjen, og det blir vinter. I de kalde, golde vintermånedene trekker hele naturen seg inn i seg selv. Det er tiden for hvile, refleksjon og fornyelse. Dette er den tiden i et parforhold hvor vi opplever vår egen undertrykte smerte eller vårt skygge-jeg. Det er da lokket glir av, og vårt smertefulle følelsesliv dukker opp. Det er tiden for vekst i ensomhet, da vi trenger å stole mer på oss selv enn på vår partner for å skape kjærlighet og velvære. Det er tiden for helbredelse. Det er på denne tiden menn legger seg i dvale i hulene og kvinner synker til bunns i brønnene.

Etter at vi har pleiet og helbredet oss selv gjennom kjærlighetens mørke vinter, vender våren uavvendelig tilbake. Med bakgrunn i den indre helbredelsen og sjelegranskingen under vinterreisen, er vi nå i stand til å åpne hjertene våre og føle kjærighetens vår.


Neste gang du er frustrert over det annet kjønn, husk at menn er fra Mars og kvinner er fra Venus. Selv om du ikke husker noe annet fra denne teksten, vil det hjelpe deg til å bli kjærligere når du tenker på at vi er forskjellige. Når dere etter hvert kvitter dere med dømmesyke og bebreidelser og iherdig ber om det dere vil ha, kan dere skape de kjærlige samlivsforhold som dere ønsker, trenger og fortjener.

(Gray kapittel 13)Kilde: Gray, John, "Menn er fra Mars Kvinner er fra Venus", Hilt & Hansteen AS, Oslo, 1995