Statistikk vintercupar Ørsta/Volda Pistolklubb


Vinter-   Status Antall Gj.sn. Beste enkeltresultat Maks av 4 beste Beste
cup            del-     gyldige   fullført     res per      Std     Hurt       Fin        Std       Hurt         Fin     poeng-
for år   takere resultat cupen skytter             sum
99/00 Avsluttet 5 * 50 0 * 10 517 0 536 2 031 0 2 112 4 143
00/01 Avsluttet 6 * 60 0 * 10 523 0 559 2 078 0 2 203 4 281
01/02 Avsluttet 7 * 70 0 * 10 525 0 555 2 084 0 2 178 4 248
02/03 Avsluttet 19 * 179 13 * 9,4 529 559 547 2 106 2 196 2 175 6 448
03/04 Avsluttet 22 * 178 12 * 8,1 537 569 558 2 131 2 253 2 206 6 575
04/05 Avsluttet 22 * 194 14 * 8,8 552 574 563 2 166 2 287 2 238 6 691
05/06 Avsluttet 23 * 188 12 * 8,2 538 571 560 2 133 2 275 2 211 6 612
06/07 Avsluttet 17 * 161 11 * 9,5 538 578 558 2 127 2 302 2 214 6 641
07/08 Avsluttet 33 * 220 14 * 6,7 542 571 561 2 118 2 284 2 188 6 590
08/09 Avsluttet 31 * 254 16 * 8,2 544 567 555 2 137 2 264 2 195 6 596
09/10 Avsluttet 44 * 276 12 * 6,3 545 573 557 2 147 2 277 2 197 6 614
10/11 Avsluttet 17 * 218 9 * 12,8 548 574 555 2 161 2 248 2 203 6 612
11/12 Avsluttet 24 301 11 12,5 538 569 559 2 128 2 247 2 194 6 522
12/13 Avsluttet 38 262 8 6,9 524 563 557 2 081 2 211 2 205 6 450
13/14 Avsluttet 36 259 8 7,2 543 580 560 2 081 2 272 2 219 6 460
14/15 Avsluttet 45 445 10 9,9 526 572 550 2 074 2 272 2 170 6 516
15/16 Avsluttet 52 619 14 11,9 537 574 555 2 114 2 247 2 191 6 552
16/17 Avsluttet 40 557 16 13,9 545 567 562 2 080 2 235 2 208 6 490
16/17 Spes Avsluttet 7 12 0 1,7 349 542 425 349 1 560 425 1 651
17/18 Avsluttet 55 543 14 9,9 533 575 556 2 090 2 273 2 194 6 557
17/18 Spes Avsluttet 5 5 0 1 0 534 0 0 534 0 534
Gjennom tidene 188 * 5 051 194 * 26,9 552 580 563 2 166 2 302 2 238 6 691

* = For konkurranser i tiden før 18.2.2011 har vi bare opplysninger om skytternes fire beste resultat i hvert program.